چربی‌هایی که شما را تند و تیز می‌کنندبالاخره دانشمندان توانستند یک
فایده بسیار خوب برای چربی‌ها کشف کنند. دانشمندان برزیلی توانستند، سلول‌های
بنیادی بافت چربی را جدا کنند، سپس این سلول‌ها را در محلولی از هورمون‌ رشد انسانی
و سایر عوامل بیولوژیک بدن انسان رها کرده و توانستند سلول‌هایی بسازند که بعدا
تبدل به نورون‌ها و سلول‌های عصبی شوند. تنها پس از 5 روز این سلول‌ها قادر به
هدایت جریان‌‌های عصبی بودند مثل آنچه در بدن انسان‌ از سلول‌های عصبی می‌گذرد.
دانشمندان برزیلی بر این باور هستند که تجربیات آن‌ها به کمک بسیاری از انسان‌هایی
می‌آید که دچار مشکلات رشته‌های عصبی هستند. خبر مهم دیگر این است که شاید بتوان از
سلول‌های چربی برای ساخت انواع سلول‌های دیگر استفاده کرد

/ 0 نظر / 9 بازدید