ضریب هوشی

ضریب هوشی یا بهره هوشی یا هوش‌بهر، (IQ)مخفف Intelligence Quotient و عددی با میانگین ۱۰۰ و انحراف معیار۱۵ می‌باشد. از این رو در رده‌بندی و تقسیم هوش، به صورت متوسط حدود ۷۰٪ از مردم دارای هوش میانگین، ۱۲٪ هوش بالاتر از میانگین، ۲٪ درصد خیلی باهوش و ۱٪ افراد نابغه را تشکیل می‌دهند. همین روند در مورد افراد کم‌هوش، عقب‌مانده ذهنی و ... در جهت دیگر برقرار است..

روش بدست آوردن ضریب هوشی

برای بدست آوردن ضریب هوشی فرد، از وی آزمون های گوناگونی برای ارزیابی قابلیت‌های مختلف ذهنی وی گرفته می‌شود. هر تست بخشی از ویژگی‌های مغزی و فکری فرد را که در زیر بخشی از آنها لیست شده‌اند را محک زده سپس از روی آن‌ها با توجه به سن فرد، ضریب هوشی محاسبه می‌گردد.

قابلیت‌های مغز
  • تشخیص الگوها (Pattern recognition)
  • قدرت حافظه کوتاه مدت (Short-Term memory)
  • استفاده فرد از واژه‌ها (Vocabulary)
  • سرعت محاسبه فرد (Computational speed)
  • درک روابط یا جبر (Algebra)
  • اطلاعات عمومی (General Knowledege)
  • محاسبات ریاضیات (Arithmetic)
  • درک فضایی (Spatial ability)
  • منطق (Logic)
  • تلفظ(Spell

.

/ 1 نظر / 11 بازدید

خوب بود ولي فرمول را بايد مي نوشتي اطلاعات رامي خواهيم چه كار؟