مغز در هنگام گرسنگی هوشیار میشود 
 

پژوهشگران دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس مى گویند: گرسنه ماندن مى تواند مغز را هوشیار کند. به گزارش ایسنا، این محققان در پژوهش جدیدى روى مگس هاى میوه دریافتند: گرسنه بودن روشى براى بیدار ماندن بدون احساس بى حالى یا درگیرى ذهنى و هوشیار ماندن مغز است. پژوهشگران در این مطالعه نشان دادند که گرسنگى سه برابر زمان بیدار ماندن و رهایى از خواب آلودگى را افزایش مى دهد. محققان مى گویند: علت این تاثیر وجود پروتئینى است که به مغز این حشره در زمینه ذخیره آن و استفاده از لیپیدها کمک مى کند. به گزارش روزنامه سان، لیپیدهاى طبقه اى از مولکول ها هستند که شامل چربى ها مثل کلسترول و ویتامین هاى محلول در چربى مثل ویتامین هاى A ، D مى شوند. پژوهشگران دریافته اند که این حشره از لیپیدها براى ذخیره بیشتر انرژى استفاده مى کند. بنابراین اگر بتوان لیپیدهاى مناسب و موثر در تنظیم خواب و چگونگى کنترل آنها را شناسایى کرد، ممکن است بتوان به روشى براى کاهش مشکل مربوط به کمبود خواب یا نیاز به بیدار ماندن دست یافت

 

/ 0 نظر / 6 بازدید