تندخوانی مجموعه راهکارهای عملی و فنونی است که سرعت مطالعه را به شکلی چشمگیر افزایش می‌دهد و امکان یادگیری صفحات پرشماری را در زمانی کوتاه فراهم می‌سازد

تصور عموم بر این است که هرچه آهسته‌تر و کندتر مطالعه شود، اندوختهٔ ذهنی افزایش خواهد یافت، حال آنکه بر پایهٔ دیدگاه پژوهشگران خلاف این امر صادق است. به باور آنان در حالی که میزان اندوختهٔ ذهنی مطالعه‌کنندهٔ معمولی تنها ۳۵٪ است، این حالت برای تندخوان حداقل ۵۳٪ خواهد بود..

دیدزنی

فن دیدزنی از روش‌های تندخوانی است. دیدزنی نیازمند حرکت منظم و ریتم‌دار چشم بر صفحات است که امکان مرور مطالب را به صورت اجمالی و گسترده اما نه به صورت خیلی دقیق، بدهد. برای تمرین تندخوانی باید هدف فرد بیش‌تر آشنایی و عادت به حرکات چشم و جریان‌های فکری باشد

برای شروع به تمرین روش دیدزنی باید نخست انگشت نشان دست چپ را در وسط صفحه گذاشت و آن را به پایین حرکت داد و حرکت سرانگشت را با چشم دنبال کرد. سپس با دست راست کتاب را در کمتر از یک ثانیه ورق زد. سپس باید به ترتیب ریتم‌های یک ثانیه‌ای، دو ثانیه‌ای، چهار ثانیه‌ای، شش ثانیه‌ای، ده ثانیه‌ای، پانزده ثانیه‌ای، و بیست ثانیه‌ای را با این نوع خواندن تمرین کرد

نکته‌های تندخوانی

با به کارگیری نکات زیر می‌توان مهارت تندخوانی را برای مطالعه تقویت کرد[

  • کاهش مکث‌ها و توقف چشم هنگام مطالعهٔ سطور
  • گروه‌بندی واژه‌ها
  • عدم بازگشت به عقب
  • مطالعهٔ هدفمند
  • صرفاً مطالعهٔ کلمات و مفاهیم کلیدی
  • عدم مطالعه با صدای بلند
  • حذف عوامل پرت‌کنندهٔ حواس از اطراف محیط مطالعه
  • انس و آشنایی هر چه بیش‌تر با واژگان و اصطلاحات آن زبان
  • تمرین هر چه بیش‌تر
  • تمرکز در هنگام مطالعه
/ 0 نظر / 8 بازدید